NRK Meny

Medi3 dømt til å betale legehonorar

To leger som arbeidet ved det private sykehuset Medi 3 i Ålesund har fått fullt medhold i saken de reiste mot selskapet etter at det nektet å betale ut honorar for utført arbeid. De to ortopedene fakturerte Medi 3 for knappe 360.000 kroner som ikke ble betalt. Sunmøre Tingrett har dømt Medi 3 til å betale de to de faktuerte honorarene pluss 267.000 kroner i saksomkostninger