MC-førar frakta til St. Olavs

MC-føraren som kolliderte med ein møtande bil I eide blir flogen til St. Olavs Hospital i Trondheim. Skadeomfanget er uavklart.