Mattilsynet får ros

- Mattilsynet håndhever regelverket om bruk av ulovlige tilsetningsmidler i sjømatindustrien i Norge, på en korrekt måte.

 

Det er konklusjonen fra EØS sitt kontrollorgan, ESA. Det omstridte stoffet polyfosfat er ikke lov å bruke i norsk sjømatindustri.

Det er ikke kjent hvem sonm har klaget inn Mattilsynet for ESA.

Men regiondirektøren i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudsen, tror det er en bedrift som har ønsket å sjekke om Mattilsynet gjør jobben sin.