NRK Meny
Normal

Skuffet over at matjord-område blir boligfelt

Det omstridte 17 mål store matjord-området på Sande i Sunndal blir boligfelt. Flertallet i Sunndal kommunestyre har med 16 mot 11 stemmer vedtatt utbygging av Hagan boligfelt.

Her skal Hagan boligfelt i Sunndal ligge

På denne tomta skal Hagan boligfelt bli bygget.

Foto: Sunndal kommune

Oddveig Gikling-Bjørnå

Leder i Sunndal bondelag, Oddveig Gikling-Bjørnå er skuffet over vedtaket, men glad for at jordvern kom på dagsorden.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Leder i Sunndal bondelag, Oddveig Gikling-Bjørnå, er skuffet, men ser det positive i at jordvern nå er på dagsorden i kommunen.

– Resultatet er ikke overraskende. Vi skulle gjerne ha sett at kommunestyret utsatte saken i alle fall til det sentrale arbeidet med jordvernstrategi ble klart. Men nå ble det slik og da må vi bare ta det til etterretning, sier hun.

Det hun synes er positivt med striden om området er at debatten for jordvern er kommet på dagsorden.

– Det føler vi har vært helt fraværende, sier hun.

Omfattende arbeid

Ståle Refstie

Ordfører i Sunndal, Ståle Refsti, mener Bondelaget kunne kommet med innspill tidligere i prosessen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Striden rundt området i Sunndal er en gammel sak som har pågått siden 2002 da kommunen satt av området til boligformål arealplanen. Siden har kommunen jobbet for å realisere området i tråd med kommuneplanene. For to år siden kjøpte kommunen området og utarbeidet en detaljert reguleringsplan. Arbeidet har kommunen brukt nesten to millioner på.

– I løpet av dette arbeidet har ikke jordvern blitt nevnt på noe tidspunkt, sier ordfører i Sunndal, Ståle Refsti.

Han sier at det først kom opp som et tema under høringsrunden på den endelige reguleringsplanen før sluttbehandlingen.

– Da kom det et høringsutspill fra Bondelaget og dette ble plutselig en jordvernsak, sier ordføreren.

Burde kommet med innspill før

Planbeskrivelse for Hagan boligfelt

Planbeskrivelse for Hagan boligfelt.

Foto: Sunndal kommune

Han mener at innspillet om jordvern burde vært reist langt tidligere.

– Det burde de kommet med for tolv år siden da dette var en sak i arealplanleggingen. Det ble ikke gjort, og heller ikke gjort ved noen andre korsveier.

Selv om ordføreren er kritisk til prosessen er han enig i at det er positivt å få jordvern på dagsorden.

– Hele Sunndalsøra er bygget på matjord. Dette er slutten på den prosessen. Dette er de siste 17 målene som kan brukes til boligformål av det som er matjord.

– Jeg er opptatt av jordvern selv. Men resten har naturen vernet selv. Annen matjord her er utsatt for flom og rasfare og derfor settes det nå punktum for bruk av matjord til utbygging av boliger rundt Sunndalsøra, sier han.

Fylkesmannen hadde ingen innvendinger til å gjøre om området til boligfelt og derfor vil det trolig ikke ta lang tid før byggingen er i gang.