Hopp til innhold

Massedød blant humler på grunn av parktre

Det blir færre og færre humler i Norge. En av grunnene kan være at et av landets mest vanlige bytrær dreper humler.

Parklind dreper humler

I Molde har kommunen plantet parklind som forårsaker massedød av humler.

Foto: Magnus Peter Harnes / NRK

Treet det er snakk om heter parklind og er et vanlig syn i mange byer i Norge. Det er et stort løvtre som er en krysning mellom to typer lind, vanlig lind og storlind. Parklind er ikke naturlig hjemmehørende i Norge, men plantet av menneskene.

Trærne har høy konsentrasjon av sukkerstoffet mannose, som humlene ikke tåler.

– Det er et tre som ikke har evnen til å spre seg i norsk natur. Ofte blir dette treet brukt som parktre. Spesielt finner man det på Østlandet, litt i Hordaland og Sør-Trøndelag. Men det finnes over alt, forteller Ivar Myklebust som er direktør for Artsdatabanken.

I vår del av verden står humler for en stor andel av pollineringen på kulturvekstene, og enkelte planter bestøves nesten utelukkende av humler. Om humlen skulle forsvinne, vil det få alvorlige følger både økologisk og økonomisk.

Døde humler ligger strødd

Humle som har dødd på grunn av sukker fra parklind

Humle som har dødd på grunn av sukker fra parklind i Molde.

Foto: Magnus Peter Harnes / NRK

Denne sommeren har folk over hele landet observert flere døde humler liggende strødd i nærheten av treet forteller Myklebust.

– Spesielt denne sommeren har vi blitt varslet av publikum om at det er blitt observert humledød under parklind. Blant annet har dette vært tilfelle i Oslo-området. Det er veldig bra at folk varsler når de gjør slike observasjoner i naturen, sier han.

Det er spesielt hvis somrene er tørre at parklinden er et problem. Ifølge Myklebust er det imidlertid ikke den alene som forårsaker humledød.

– Det er et lokalt problem siden det er stor forskjell på hvor mye parklind som finnes på ulike steder. I det store bildet er nok humledøden forårsaket av arealendringer og bruken av plantevernmidler i landbruket, sier han.

Les også:

Tukler med økosystemet

Ulf Lucasen

Assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Ulf Lucasen, observerer massedød av humler hver sommer på vei til jobb.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Ulf Lucasen, er en av dem som har observert massedød av humler på vei til jobb i Molde.

– Jeg sykler gjennom en allé som går forbi Molde Gård. Der ligger det rikelig med døde humler på fortauet og i veikanten. Dette ser jeg hver eneste sommer, forteller han.

– Når det er på det meste så knaser det under sykkelhjulet fordi humlene ligger tett i tett.

Lucasen mener at dette er nok et eksempel på hva som kan skje når mennesker tukler med økosystemet.

– Dette er et fenomen som kan skje når vi sprer fremmede arter som ikke hører til her. Plutselig så viser det seg at dette treet har en effekt på humler som vi ikke hadde tenkt på. Hvis de som plantet trærne visste at det drepte humler, så hadde de sikkert aldri satt det der, tror han.

Kan bli svartelistet

Det kan bli aktuelt å sette treet på svartelisten forteller Myklebust.

– Det er en vurdering som vil bli gjort når vi skal vurdere risikoen knyttet til fremmede treslag i Norge. Det er en jobb vi skal gjøre i løpet av de kommende årene. Så jeg kan ikke si i dag om treet kommer på svartelisten eller ikke, sier han.

Lucasen i Molde fraråder folk å plante treet i fremtiden.

– Det skal neppe være noe behov for forklaring når et tre viser seg å avlive humler i stor skala. Da regner jeg med at det blir slutt på å plante dette treet.