Markerte riving

I dag markerte leiinga i Helse Møre og Romsdal, politikarar, tilsette og pasientar at rivinga av dei store sentralane på Oppdøl i Molde vert rivne. På halvanna månad har 13 hus vorte jamna med jorda på sjukehustomta på Hjelset. Helseføretaket skal bygge nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på denne tomta.

Riving av psykiatrisk sjukehus Hjelset, Molde
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK