Marius Nakken på landslaget

Bilsportututøvaren Marius Nakken er teken ut på lanslaget «Team Norway». Dette er elitesatsinga innan norsk bilsport. Tidlegare kunne ikkje deltakarane vere over 25 år på dette landslaget, men no er aldersgrensa fjerna. Dermed består laget av dei beste utøvarane uansett alder.

Marius Nakken
Foto: Hans-Olav Rise / NRK