Maritim næring får stortingsmelding

Det skal lagast ei eiga stortingsmelding for dei maritime næringane i Noreg. Meldinga skal ta føre seg dei utfordringane næringa er inne i, både med omsyn til klima, omstilling og digitalisering. Meldinga skal vere klar i løpet av hausten 2020, seier stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H).

Acta Auriga
Foto: Ragnhild Vartdal / NRK