Maratonhøring i Stortinget: – Disse fire minuttene kan være vår siste sjanse

Det går unna i ekspressfart når Stortingets transport- og kommunikasjonskomite gjennomfører sin maratonhøring om Nasjonal transportplan tirsdag og onsdag.

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup (H) er leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Hele 80 ulike aktører fra hele landet er invitert til å delta under denne høringen, og alle har fått bare fire minutter til rådighet.

Høringen danner grunnlaget for det vedtaket som Stortinget skal gjøre i løpet av våren om prioriteringene i NTP.

– Dette er en mulighet for å komme med innspill. Derfor er det viktig å være selektiv, og ikke fylle disse fire minuttene med en haug med prosjekter, sier Helge Orten (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

– Krevende

Jenny Følling

Jenny Følling (Sp) er fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

De fleste som skal i ilden, vil fremme samferdselsprosjekter som ikke er foreslått, og som står i fare for å bli satt på vent i mange år. Det er en knallhard kamp om pengene. Derfor er disse fire minuttene viktige.

– Det blir veldig krevende å få oppmerksomhet rundt våre prosjekter. Det er vanskelig å få frem begrunnelsen for prosjektene på så kort tid. Men det er gitt mulighet for en spørsmålsrunde etterpå, og vi får også legge ved et skriftlig notat, sier fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp).

– Dette viser jo hvor viktig det er, og hvor store behov det er på vegnettet.

Vikafjellet

Vikafjellet er ofte stengt, men vegen har falt ut av NTP.

Foto: Webkamera / Statens vegvesen

I Sogn og Fjordane var mange skuffet over regjeringens forslag til NTP så fylkesordføreren har mye på hjertet, men er nødt til å velge det viktigste: E39-prosjektene gjennom Sogn og Fjordane, planleggingsmidler til Førde, Hemsedal som øst-vest alternativ, Rv15 Strynefjellsvegen og Rv13 Vikafjellet.

Flere prosjekter

Også fylkesordførerkollegaen i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), har flere prosjekter som skal legges frem for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Jon Aasen

Jon Aasen (Ap) er fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Foto: Hallstein Vemøy / NRK

– Vi kommer til å legge frem behovet for bypakker, dernest fergefri E39 der jeg mener at den planlagte kryssinga av Romsdalsfjorden, Møreaksen, i realiteten er satt på vent. Vi vil også rette oppmerksomheten mot E136 Veblungsnes, sier Aasen.

Mens andre må prioritere hardt mellom mange samferdselsprosjekter skal styreleder i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad, bruke alle fire minuttene på ett vegprosjekt, nemlig Rv15 Strynefjellsvegen.

Strynefjellet stengd 1. juledag

Strynefjellsvegen er en av hovedvegen mellom Nordvestlandet og Østlandet.

Foto: Silje Guddal / NRK

Dette prosjektet som koster rundt fire milliarder kroner, er det ikke satt av penger til i NTP. Det ligger heller ikke inne noen merknad. Regjeringa har heller ikke lagt frem rapporten som skal kvalitetssikre prosjektet.

Rasfarlig veg og smale tunneler

Vegen som er en av hovedvegene mellom Nordvestlandet og Østlandet, er rasfarlige og tunnelene er smale og gammeldagse.

Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er styreleder i Sunnmøre regionråd.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg skal ikke være kategorisk, men jeg frykter at dette kan bli vår siste sjanse til å så solgt inn ideen om en utbedring av Strynefjellsvegen med ny tunnel.

– Det vi må ha er å få inn en merknad når Stortinget skal behandle NTP. De store pengene kan tidligst komme om fire år, sier Jan Ove Tryggestad.

Jernbane mot veg

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane mener den tunge satsingen på jernbanen har skjedd på bekostning av vegene.

– For et fylke som ikke har jernbane blir dette veldig merkbart. Vi trenger en mye sterkere satsing på veg, sier Jenny Følling.