NRK Meny
Normal

Mannsdominans i Møre og Romsdal

Her kan du få med deg merkbare punkter fra årets fylkesstatistikk.

Fylkesstatistikk 2012

Av årets fylkesstatistikk kan vi blant annet lese at hver sjette 18-åring aldri har hatt hull i tennene.

Foto: NRK

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Foto: MMS-foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

– Lørdag 20. oktober er verdens statistikkdag, og vi mener det er en passende dag å presentere årets utgave av fylkesstatistikk, som er den syvende i rekken, sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

I korte trekk er det seks punkter som skiller seg ut for vårt fylke.

  • Rekordhøy vekst i folketall
  • Fødselstallene fortsetter nedgangen
  • Stadig nye rekorder i boligmarkedet
  • Hver fjerde arbeidstaker pendler til jobb her i fylket
  • Sterk økning i detaljhandelen
  • Stadig flere bor alene

Komplett oversikt og tabeller kan du finne på fylkeskommunen sin hjemmeside.

Mannsdominans

Av statistikken går det blant annet frem at det holder på å bli langt flere menn enn kvinner i Møre og Romsdal.

Ved årsskiftet 2011/12 var det registrert 129.980 bosatte menn i fylket, men "bare" 126.648 kvinner – noe som gir en differanse på 3.332.

Til sammenligning var det bare 2.652 flere menn enn kvinner i fylket ved årsskiftet 2010/11.

I 2002 var det mannsoverskudd i 25 av fylkets kommuner. Ti år senere har tallet kommuner med overskudd av menn økt til 31. Blant de som har gått fra kvinnedominans til mannsoverskudd, finner vi Ålesund, Molde og Kristiansund.

Yrkesaktive innvandrere

I den ferske fylkesstatistikken kan vi også lese at innvandrere sto for 99,8 prosent av sysselsettingen.

Ved årsskiftet var det 12.323 yrkesaktive innvandrere i Møre og Romsdal. Det gir en økning på 1.642 personer sammenlignet med fjoråret.

Et annet merkbart punkt, er at innvandrere i Møre og Romsdal er mer yrkesaktive enn ellers i landet. Prosentandelen sysselsatte innvandrere i Norge i 2011 var på 62,8 prosent, mens prosentandelen i vårt fylke lå på 69,4 prosent.

Utmerket tannhelse

Til slutt kan vi notere oss at Karius og Baktus stadig blir mer fraværende hos våre unge lovende. Ved årsskiftet 2011/12 ble det nemlig slått fast at hver sjette 18-åring aldri har hatt hull i tennene.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i fylket, og sørger for at alle under 18 år får gratis tannpleie og behandling.

I 1985 hadde rundt 1 prosent av undersøkte 18-åringer aldri hatt hull i tennene. I dag er det ca. 18 prosent som er i den samme heldige situasjonen.