Mannen beveger seg fortsatt

– Bevegelsene i det området som er mest aktivt er på 2–3 millimeter per døgn, sier geolog Einar Anda ved Åknes-Tafjord beredskapssenter.

Mannen i Romsdalen

Det er fortsatt bevegelser i fjellpartiet Mannen.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Den nedre delen beveger seg 1 millimeter i døgnet. Bevegelsene har ifølge geologen vært noenlunde stabil de siste dagene, men avtar sakte.

Einar Anda

Einar Anda, geolog ved Åknes-Tafjord beredskapssenter sier at bevegelsene i fjellpartiet Mannen fortsatt er større enn normalen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / nrk

– Bevegelsen er betydelig mindre enn det vi hadde for ti dager siden. Men de er betydelig større bevegelse i dette partiet enn det vi noen gang har målt i det store partiet av Mannen, sier Anda.

Opprettholder beredskapen

Det er forventet at så mye som 120.000 kubikk kan rase fra fjellpartiet Mannen i Rauma. Den delen som nå beveger seg er anslått å være like stor som en fotballbane og tolv meter dyp.

Det er nå mer enn to uker siden innbyggerne som bor under det skredfarlige partiet på Horgheimble evakuert. Det er fortsatt forbudt å oppholde seg i området og kommunen opplyser at det er for tidlig å si når disse kan få flytte tilbake. De 11 evakuerte har botilbud tilrettelagt for et lengre opphold.

Beredskapen i området blir fortsatt opprettholdt.

– Den vil vi ha i første omgang til mandag. Da skal vi ha et nytt møte med kriseledelsen, sier Anda.

– Hvorfor opprettholder dere beredskapen når bevegelsene i fjellpartiet nå har avtatt?

– Hastigheten er fortsatt stor, og vi må se dette an over tid.

Forventer at bevegelsene vil holde seg stabile

Geologen forteller at de de neste dagene forventer at bevegelsene vil holde seg stabile fordi det er meldt kaldt vær og lite nedbør i området. Det siste døgnet har temperaturen vært på -6 til -10 C˚. Langtidsprognosene indikerer stort sett kaldt vær og litt nedbør som snø den neste uka.

Men dersom det blir mildvær kan situasjonene fort endre seg.

– Dersom det kommer store mengder vann til fjellet, slik vi var vitne til for ti dager siden, så kan hastigheten øke igjen. Vi følger med bevegelsene hele tiden, sier geologen.

Det ustabile partiet ligger 1100-1200 meter over havet.

– Det er veldig sjelden at vi ser temperaturer over null grader på denne tiden av året i dette partiet, sier geologen.

Vil få klare signal før skredet kommer

Geologen holder fast på at de vil få signaler før fjellpartiet raser.

– Det vil ikke komme plutselig. Vi vil se den akselerasjonen, sier han.

Beredskapsgruppa i Rauma kommune skal førstkommende mandag drøfte situasjonen og planlegge tiltak for tiden fremover. I tillegg til beredskapsgruppa vil geolog, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), politimesteren og Jernbaneverket delta i møtet.

Direkte: Bilder fra fjellet Mannen.
Sjå "Mannen" heile døgnet.