Hopp til innhold
Muleg knivstikking i Kristiansund
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Mann knivstukken i Kristiansund

 • Dømt på nytt i lagmannsretten

  Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i to år og 11 månader for grov kroppsskade. Mannen får 374 dagar i frådrag for tida han allereie har sete i varetekt.

  I fjor blei mannen dømt i Møre og Romsdal tingrett til fengsel i fem år og seks månader for drapsforsøk, etter å ha stukke ein mann i 50-åra med kniv.

  I april 2023 oppstod det ein konfrontasjon mellom den dømde og de fornærma. Dei to møtte på kvarandre på gata i Kristiansund. Der skulda mannen i 50-åra mannen i 20-åra for å selje narkotika. Det oppstod eit basketak der den fornærma fekk fem knivstikk i ryggen.

  I etterkant av dommen frå tingretten blei saka anka lagmannsretten. Dei meinte at vilkåra for drapsforsøk ikkje var oppfylt, og at det var meir rett at mannen skulle blir dømt for grov kroppsskade. Dei sette også straffa til tre år.

  Høgsterett oppheva seinare dommen, etter anke frå påtalemakta, fordi dei var usikre på om Frostating lagmannsrett hadde tolka lova rett.

  Saka blei behandla på nytt i lagmannsretten 16–17. april. No er dommen klar.

  I dommen blir det vektlagt at den fornærma mannen i 50-åra fekk fleire knivstikk. Særleg eitt av desse gjekk inn i brysthola til mannen og var svært alvorleg.

  Samtidig meinte fleirtalet av dommarane at vilkåra for å domfelle mannen for drapsforsøk ikkje var oppfylt. Dei konkluderte med at det ligg føre ein rimeleg og fornuftig tvil om mannen hadde drapsforsett.

  – Etter ei samla vurdering av situasjonen kan det ikkje leggast til grunn at den tiltalte hadde ein aktiv og klar tanke om følgene av handlinga, står det i dommen.

  Mindretalet, ein av dommarane, meinte derimot at det var bevist at mannen hadde utvist drapsforsett.

  Den dømde mannen har tidlegare forklart at han ikkje meinte å drepe mannen då han stakk han med kniven.

  Knivstikking på gata i Kristiansund.
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Blir behandla i lagmannsretten i april

  Saka mot ein mann i 20-åra frå Nordmøre skal opp i lagmannsretten i midten av april.

  I fjor blei mannen dømt til fengsel i 5 år og seks månader for drapsforsøk etter å ha stukke ein mann i 50-åra med kniv. Lagmannsretten kom fram til at dei meinte at mannen heller skulle bli dømt for grov kroppsskade og sette straffa til tre år.

  Høgsterett oppheva dommen, etter anke frå påtalemakta, fordi dei er usikker på om Frostating lagmannsrett har tolka lova rett. Saka skal no opp i lagmannsretten 16–17. april.

  I mellomtida sit mannen i 20-åra varetektsfengsla.

 • Opphever dom

  Høyesterett har opphevet en dom fra lagmannsretten etter en knivstikking i Kristiansund i april 2023. Mannen ble i tingretten dømt for drapsforsøk, mens lagmannsretten kom til en annen konklusjon. Høyesterett mener det er usikkert om lagmannsretten har anvendt loven riktig. Lagmannsretten må nå vurdere om det blir en ny rettsforhandling eller om bare dommen skal vurderes på nytt, melder Tidens Krav.

  Muleg knivstikking i Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Har anka til Høgsterett

  Påtalemakta i Møre og Romsdal har anka ein dom frå Frostating lagmannsrett til Høgsterett.

  Ein mann i 20-åra frå Nordmøre blei i fjor dømt til fengsel i fem år og seks månader for drapsforsøk. Det skjedde etter at han stakk ein mann i 50-åra med kniv på gata i Kristiansund i april 2023.

  Den dømde mannen anka straffa til Frostating lagmannsrett som før jul dømde mannen til fengsel i tre år. Fleirtalet av dommarane meinte at mannen måtte bli dømt for grov kroppsskade og ikkje drapsforsøk, då dei meinte at den domfelte ikkje hadde drapsforsett.

  Påtalemakta anka saksbehandlinga til Høgsterett. Medan denne saka blir behandla har påtalemakta no fått forlenga varetekt for mannen i fire veker. Det går fram av eit rettsdokument frå Møre og Romsdal tingrett.

  Muleg knivstikking i Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK