Hopp til innhold

Ble dømt i tingretten – nå er mannen frikjent etter storbrann i Åndalsnes

En mann i 20-årene er frikjent i lagmannsretten etter en storbrann i et boligkompleks på Åndalsnes i oktober i fjor. 35 mennesker måtte flytte etter brannen.

Brann i flyktningbustad på Åndalsnes.

Mannen ble først dømt til fengsel i tingretten etter brannen i en bolig på Åndalsnes i Rauma. Nå er han frikjent.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

I tingretten ble mannen dømt til tre år og to måneders fengsel, men Frostating lagmannsrett mener han må frifinnes.

– Han er selvfølgelig veldig glad for at han ble frifunnet for dette, sier mannens forsvarer advokat John Arild Aasen til NRK. Aasen selv sier han er helt enig med rettens avgjørelse, og tilføyer at mannen hele tiden har nektet for hendelsen og anser seg fullstendig uskyldig i brannen.

Aasen og hans klient vil nå forberede et erstatningskrav mot staten, blant annet med bakgrunn i at mannen har vært underlagt varetektsfengsling i forbindelse med saken.

Mannen er snart ferdig med å sone en dom i en annen sak. Advokat Aasen vil ikke inn på hvilken dom mannen nå soner.

Det var TV 2 som først omtalte dommen.

Pågrepet samme dag

Brannen brøt ut på formiddagen 1. oktober 2020. 22 voksne og barn var hjemme og måtte komme seg ut i full fart. Flere småbarnsfamilier bodde i bygningen.

Flere leiligheter brenner i Åndalsnes i Rauma kommune

22 voksne og barn var hjemme da det startet å brenne i boligkomplekset.

Foto: Eva Kavli

Mannen i 20-årene ble samme dag pågrepet og siktet for å ha satt fyr på boligkomplekset. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Ifølge tiltalen hadde mannen tent på en sofa, trefjøler og annet brennbart materiale i en svalgang mellom to av bygningene.

Selv har han forklart at han var en tur innom en kamerat for å kreve inn penger som kameraten skyldte ham, og at han deretter dro ut i skogen og inntok fleinsopp.

I juni i år ble mannen dømt til fengsel i tre år og to måneder for å ha startet storbrannen. Saken ble så anket til lagmannsretten.

– Ikke sterke nok bevis

Mannen er nå frifunnet fordi lagmannsretten mener det ikke er klare nok bevis på at det var han som startet brannen.

– Oppsummert kan man etter bevisførselen ikke med sikkerhet fastslå at det er han som har forårsaket brannen, og det kan heller ikke helt utelukkes at brannen har startet ved et uhell, står det blant annet i dommen.

Retten vektlegger at det heller ikke er tekniske bevis som knytter mannen til brannstiftelsen.

I dommen står det også at det heller ikke er vitner eller sikre bevis som knytter mannen til brannens start. Vitner har tidligere forklart seg om at mannen i 20-årene virket «ustabil» og «psykotisk» denne dagen, men ifølge retten kan det ikke utelukkes at hans opptreden kan skyldes andre forhold.

– Det foreligger en rimelig og fornuftig tvil ved den objektive skyld og det strafferettslige beviskravet er ikke oppfylt, står det i dommen.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier at lagmannsretten med dette har kommet til en motsatt konklusjon av det tingretten, statsadvokaten og riksadvokaten kom til.

Det er opp til riksadvokaten å anke dommen, men anke over bevisvurderingen kan ikke ankes til Høyesterett, sier Thorn Nordheim til NRK.

Brann Åndalsnes
Foto: Ottar Rydjord