Hopp til innhold

Mangler oversikt før skutefesten

Ålesund kommune bidrar med 1,5 millioner til Tall Ships Races, men i tillegg kommer de kommunale arbeidstimene. – De har vi ikke helt kontroll på, sier Albert E. Gjørtz.

Forbereder Tall Ships Races

Ålesund kommune har ikke kontroll over omfanget av de kommunale arbeidstimene som vil bli nedlagt under Tall Ships Races. Forøvrig skal forberedelsene være i rute før skutefesten

Foto: ROGER OLDEIDE / NRK

Arrangørene av Tall Ships Races i Ålesund er klare til å ta imot seilskutene. Vann og strøm er på plass og riggingen for publikumsfesten pågår for fullt.

Totalbudsjettet for skutefesten i Ålesund er i dag på 15 millioner kroner. Av dette står sponsorer for omtrent halvparten, mens Ålesund kommune bidrar med 1,5 millioner kroner.

I tillegg kommer de kommunale arbeidstimene. Disse har ikke Ålesund kommune oversikt over, annet enn at de ikke skal gå ut over tjenesteproduksjonen.

– De har vi ikke helt kontroll på, sier prosjektleder for Tall Ships Race i Ålesund, Albert E. Gjørtz som viser til bystyrevedtaket om at de kommunale tjenestene skal delta og bidra til arrangementet, så lenge det ikke går ut over tjenesteproduksjonen.

Prosjektleder i Tall Ships Races Ålesund, Albert E. Gjørtz

Prosjektleder for Tall Ships Race i Ålesund, Albert E. Gjørtz er i rute før Tall Ships Race, men har ikke oversikt over hvor mange kommunale arbeidstimer som går med til arrangementet. Ifølge kommunen skal de ikke gå utover tjenesteproduksjonen.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Kontroll på pengebruken

Fredrikstad kommune, som har erfaring med å arrangere Tall Ships Races, hadde i fjor kontroll på hva de kommunale arbeidstimene beløp seg til.

– Vi har registrert kommunal egeninnsats tilsvarende 1,8 millioner kroner under arrangementet, sier daværende prosjektleder for Tall Ships races i Fredrikstad, Bjørg Johnsrud Western.

Bjørg Johnsrud Western, prosjektleder for Tall Ships Races

Prosjektansvarlig for Tall Ships Races i Fredrikstad, Bjørg Johnsrud Western, forteller at de hadde registrering av kommunens egeninnsats for å få et bilde på reell egeninnsats. De erfarte at kommunale arbeidstimer eskalerte under arrangementet i 2005.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

Lærdommen fikk Fredrikstad kommune fra den gangen de arrangerte Tall Ships Races i 2005. Den gang ble det oppvask etter skutefesten, blant annet for manglende oversikt over hvor mange timer kommunen hadde brukt under arrangementet.

Brukte mindre penger

– Fra formannskapet og bystyret den gangen var ikke prosjektet pålagt å registrere kommunens egeninnsats. Det ble en del av jobben i fjor og vi fikk dermed et riktigere bilde av totalkostnaden til prosjektet og budsjettet, forklarer Western som omtaler fjorårets arrangement som vellykket.

Fredrikstad kommune brukte 3,4 millioner kroner mindre enn kostnadsrammen på 17,5 millioner kroner i fjor. Nettorammen ble på 13,5 millioner kroner.

Bidragsytere til årets Tall Ships Race i Ålesund er i dag Holm-stiftelsen (2 millioner), Ålesund kommune (1,5 millioner), Møre og Romsdal fylkeskommune (1,5 millioner), Ålesundsregionens havnevesen (1,5 millioner) og Møre og Romsdal fylkeskommune (1 million kroner).