NRK Meny
Normal

Mangler kjøleplass for de døde

Kjølerommene for døde mennesker på Ålesund sykehus er periodevis såpass fulle at begravelsesbyrå må hente dem ut og finne andre lagringsplasser.

Bye begravelsesbyrå - Eivind Flem

Eivind Flem ved Byes Begravelsesbyrå sier behovet for kjølerom til de avdøde bare vil øke med den kommende eldrebølgen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Dette er særlig et problem når det topper seg med høye dødstall og få begravelsesdager, eksempelvis i juletider og helligdager, sier Eivind Flem ved Byes Begravelsesbyrå i Ålesund.

I et brev fra patologisk avdeling ved Ålesund går det blant annet frem at de ønsker kommunen skal bygge ut kjølekapasiteten til sykehjemmene, eventuelt restaurere kjølen på det gamle krematoriet i byen.

I brevet går det også frem at kjølen på sykehuset har vært såpass full at begravelsesbyrå har blitt bedt om å hente ut avdøde for å finne nye oppbevaringsplasser til dem.

– Jeg er ikke for dette. I mine øyne er det uetisk hvis vi må begynne å transportere de døde vekk fra kjølen på sykehuset, sier Flem.

– Behovet vil øke med eldrebølgen

Kjølerom for kister

Mangel på kjølerom gjør at begravelsesbyråene må flytte rundt på de avdøde avhengig av ledig kapasitet.

Foto: Alfa Begravelsesbyrå

Så sent som i forrige uke hopet det seg også opp med avdøde i kjølen på sykehuset i byen.

Den gang gikk det ifølge Flem greit, men han frykter plassmangel om få år hvis kapasiteten ikke blir utvidet.

– Behovet vil nok øke på grunn av eldrebølgen. Hvis vi ikke ligger i forkant, vil det nok oppstå situasjoner som er uheldige.

– Hvordan blir konsekvensene hvis man går helt tom for kjøleplass da?

– Det ønsker jeg egentlig ikke å tenke på engang. Da vil man eventuelt måtte flytte seg ut til andre kommuner, og det..... sier Flem og tier.

Utbygging

Ålesund sykehus har planer om utbygging, og Flem mener kjølerommet bør være prioritert.

– Man kan eventuelt bygge et nytt kjølerom som er dobbelt så stort, eller restaurere det gamle krematoriet. Det vil avlaste oss, sier han.

Helge Ristesund

Assisterende direktør Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Assisterende direktør Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal sier til NRK at det er trist med plassmangel for de avdøde, men minner om at kjølerommet på Ålesund sykehus opprinnelig kun er dimensjonert for deres egne pasienter.

– Og da er kapasiteten stor nok. Det er derimot en del pasienter som dør andre plasser i kommunen, som også blir oppbevart hos oss, og da blir kapasiteten spreng i korte perioder.

– Er det planer om å bygge ut kjølerommet?

– Nei, det har vi nok ikke, fordi det er stort nok for oss. Jeg tror heller utfordringen må ligge i kommunen, sier Ristesund.

Det har ikke lykkes NRK å få tak i representanter fra Ålesund kommune som kan uttale seg om den aktuelle saken.