Manglende forsikring

Siden 1. mars har 42.000 bileiere uten forsikring fått tilsendt fakturaer med straffegebyr fra Trafikkforsikringsforeningen. Fakturaene utgjør ifølge Nettavisen til sammen 45 millioner kroner. For personbiler er gebyret på 150 kroner i døgnet. Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier, og det ser ut til å ha hjulpet.

Grå biler på rekke og rad
Foto: Mette Stensholt Schau / NRK