Manglar i rapport

Den rettsmedisinske kommisjonen fann manglar i den sakkunnige vurderinga etter barnedødsfallet i Kristiansund i februar, og har difor oppnemnt ein ny sakkunnig, skriv smp.no. 10 månader gamle Sebastian døydde då han skulle bli frakta til Trondheim i helikopter i ein periode då barneavdelinga i Kristiansund var helgestengt. Manglane gjer at granskinga har tatt meir tid.