Manglar gravplassar

Det er stor mangel på gravplassar i Molde kommune. Kyrkjeverje Hans Jakob Nes seier til NRK at situasjonen kan bli kritisk. Molde kommune vurderer å kjøpe ei nabotomt til Røbekk kyrkjegard.

Hans Jakob Nes, kyrkjeverje i Molde
Foto: Roar Strøm / NRK