Manglar 250 plukkarar

Mangel på plukkarar kan føre til mindre bær, seier Harald Valle i Valldal Grønt. Tilgangen på jordbær er god, men innreiserestriksjonar på grunn av korona gjer at det er færre plukkarar frå utlandet tilgjengeleg. 40-50 personar har svart på annonser her i landet, og behovet er nærare 300 plukkarar.

Jordbær
Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK