NRK Meny
Normal

Mange streiket onsdag

Streiken begynte klokka 14.00 og ble avsluttet klokka 16.00. Kollektivtransport, barnehager, SFO og andre ble rammet av streiken.

Streik

Dette er fra Kongens Plass i Kristiansund. Streikekomiteen anslår at så mange som 500 kan være til stede.

Foto: Møre og Romsdal / NRK

I 14.30-tiden var mellom 400 og 500 streikende på Kongens Plass i Kristiansund.

– Dette er en manifestasjon fra en samlet norsk fagbevegelse. Vi viser vår motstand mot endringer i arbeidsmiljøloven, sa Bjørn Tore Schrøen. Han er en av dem som har planlagt streikearrangementet i Kristiansund.

På Kongens Plass var det både musikalske innslag og appeller under streiken onsdag ettermiddag.

– Jeg streiker for å bevare arbeidsfolks forhold i arbeidslivet, sier Trude Marstein, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge. Hun er aller mest opptatt av forslaget om at man skal kunne inngå ettårskontrakter i forbindelse med ansettelser.

Hun mener at dette forslaget særlig vil ramme ungdom som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Streik

Slik ser det ut når man streiker i Ålesund.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Bengt Eriksson er mest opptatt av forholdene for dem som er ansatt i vikarbyråene. Han mener at endringsforslagene gjør det vanskeligere for ansatte i vikarbyrå å få fast ansettelse.

– De kommer til å få en mye verre hverdag. Allerede i dag kjemper vi for garantilønn for denne gruppen. Dette blir vanskelig med de nye reglene, sier han.

Buss

Slik så det ut på rutebilstasjonen i Ålesund like etter klokka 14.00 onsdag.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK