Mange småkraftverk søknader på vent

Bare i Møre og Romsdal er det 64 søknader om småkraftverk, men mange er på vent.

 

Leder i Energiregion Møre, Bengt Endreseth, mener småkraftverk kan være et viktig bidrag for å styrke kraftbalansen.

Han tror det nå kan bli en økning i tallet på småkraftverk, men problemet er behandlingskapasitet i NVE.