Mange kutt - ingen skoler lagt ned

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken presenterte en omfattende innsparingsliste da budsjettforslaget for 2020 og økonomiplanen ble presentert i dag. Fylkeskommunen skal spare 100 millioner kroner innen 2023 innenfor utdanning - 50 millioner skal komme neste år. En rekke fagtilbud blir lagt ned og skal samles på færre steder, flere såkalte dyre tilbud blir lagt ned, ekstramidler blir trukket inn på flere områder, det videregående tilbudet i Vanylven blir foreslått nedlagt og avtalen med Tøndergård skole- og ressurssenter blir sagt opp. Kostnadene ved å legge ned skolene i Tingvoll og Gjermundnes pluss sammenslåing av Stranda og Sykkylven er blitt vurdert, men dette blir ikke foreslått.

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken i Møre og Romsdal.
Foto: Trond Vestre / NRK