Mange kommuner vurderer kutt

Koronakrisen gjør at nær tre av fire kommuner vurderer kutt når kommunebudsjettet skal revideres, ifølge en undersøkelse. I undersøkelsen som Sentio har gjort for Kommunal Rapport, svarer 84 prosent av de spurte ordførerne og kommunaldirektørene i Møre og Romsdal at deres kommune vurderer kutt. På landsbasis er dette tallet 72 prosent. Styreleder Bjørn Arild Gram i KS er ikke overrasket over tallene og viser til at mange kommuner opplevde økonomien som vanskelig allerede før koronakrisen (NTB).