40 prosent av kommunene med gammel trehusbebyggelse mangler brannsikringsplan

Nesten halvparten av norske kommuner med tett trehusbebyggelse mangler en brannplan. Brannsjefer frykter katastrofale følger dersom slike byområder tar fyr.

Brann Ålesund

Slik så det ut da huset var i fullt fyr i 7-tiden lørdag 23. januar.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Lørdag 23. januar rykket brannvesenet ut til et overtrent trehus på Aspøya i Ålesund. 33 naboer ble evakuert i området der trehusene står tett i tett.

– Det er et skrekkscenario vi har sett for oss lenge, sa innsatslederen i brannvesenet, Arne Sigurd Hansen.

Det var fare for spredning og brannvesenet kalte ut alt av tilgjengelig mannskap. De klarte å hindre spredning til nabohus, men to personer omkom i brannen.

Uka før hadde kommunen og brannvesenet lansert sin brannsikringsplan for trehusområder i byen. Der har de kartlagt risiko, pekt på utfordringer og har kommet med en tiltaksplan.

Men mange norske kommuner har ikke det.

Nesten halvparten mangler brannplan

Harald Ibenholt ved NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo

Harald Ibenholt, fagkoordinator hos Riksantikvaren.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Norge har over 200 tette trehusområder. Her er faren for spredning ved en brann ekstra stor.

– Alle kommuner med tett trebebyggelse burde ha en slik plan. Det er grunnlaget for å kunne drive et systematisk og langsiktig arbeid med brannsikring av disse viktige bygningene, sier Harald Ibenholt, fagkoordinator hos Riksantikvaren.

I dag har rundt 120 av kommunene med tett trehusbebyggelse en brannsikringsplan.

– Det betyr at rundt 40 prosent av kommunene mangler, så det er mye som gjenstår, sier Ibenholt.

– Brannen i Lærdal var en sterk vekker

Brannen herja i Lærdal

Brannen i Lærdal skadet minst 60 bygninger, der 42 av dem ble totalskadd.

Foto: Jan Erikstad

Riksantikvaren har jobbet med brannsikring av trehusbebyggelse i mange årtier, men opplevde et skifte etter storbrannen i Lærdal i 2014.

– Brannen i Lærdal var en sterk vekker for alle. Etter den har vi sett en sterk økning både i kommuner som vil ta tak i dette og en økning av midler til slikt arbeid, sier Ibenholt.

Han mener utviklingen går rett vei.

– For fem år siden var det bare en fjerdedel som hadde en slik plan, nå er vi oppe i over halvparten Så det har skjedd mye på få år.

Ber politikere og innbyggere om hjelp

Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund.

Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund.

Foto: Jan Erik Finsæther / NRK

Brannsikringsplanen i Ålesund er støttet av penger fra Riksantikvaren, men en plan løser ingen ting før den settes ut i livet.

I Ålesund er det trangt mellom husene, det manglende brannskiller, det er knapp tilgang på slokkevann og det er vanskelig for brannbilene å komme fram.

Dette er noen av problemene det blir pekt på i rapporten.

Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund understreker at de ikke klarer å gjennomføre alle tiltakene i planen uten hjelp. Han ber lokalpolitikere, innbyggere, borettslag, sameier og bedrifter hjelpe til

– Dette krev både vilje, innsats og økonomiske midler over tid.

Han mener brannsikkerheten i trehusbebyggelsen angår alle som er glad i byen han bor i.

– En områdebrann i et av disse trehusmiljøa ville ha vært en katastrofe som hadde endra Ålesund for alltid, sier Thorsen.