Målingar denne veka

Dersom målingar denne veka viser at det er skadeleg mikroplast i drikkevatnet i Ålesund, så vil ordføraren kjempe for at ein utvida E39 i Brusdalen blir lagt i tunnel. Brusdalsvatnet gir drikkevatn til store delar av Ålesund, og bildekk er ein av dei viktigaste kjeldene til spreiing av mikroplast i naturen. – Uansett må vi betale det det koster for å sikre reint drikkevatn, seier ordførar Eva Vinje Aurdal

Brusdalsvatnet. Ålesunds drikkevannskilde.
Foto: Øyvind Johan Heggstad