Målet er riktigere medisinbruk

En gjennomgang av legemidlene til pasientene i hjemmetjenesten i Kristiansund, viser at halvparten trenger å få endret på legemidlene.

Legemiddel
Foto: Scanpix / SCANPIX

Prosjektet "Riktig legemiddelbruk" starta i fjor høst, og sykepleiere har reist på hjemmebesøk, og kartlagt medisinbruken.

– Vi har valgt ut pasienter som har hatt høyest risiko for feilbruk av medisiner. Sammen med fastlege har sykepleiere og farmasøyt gjort en systematisk gjennomgang av medisinbruken, forteller prosjektleder Inger-Lise Lervik.

80 prosent av pasientene i hjemmetjenesten i Kristiansund bruker 10 eller flere medisiner.

Store endringer

Prosjektleder Inger Lise Lervik

Inger Lise Lervik gleder seg til å gå videre med prosjektet.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

– Det betyr at det er ganske mye å passe på. Etter gjennomgangen er endringen på medisinlisten 50 prosent. Da er det dels endring av doser, medisiner kan slutte med eller medisiner vedkommende må begynne å ta.

Lervik mener det forteller at nytteverdien av prosjektet er svært stor. Hun er likevel overrasket over at gjennomgangen førte til endring for så mange.

– Vi trodde kanskje at tallet på medisiner skulle gå ned. I stedet så vi at det var behov for å endre medisin og også endre doser.

Prosjektet fortsetter

«Riktig legemiddelbruk» har fått tilskudd fra fylkesmannen, og det gjør at flere blir involvert, og prosjektet kan også se på langtidsvirkningen av endringene.

Medisin

Gjennomgangen førte til endring i bruken av medisiner for halvparten av pasientene.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Vi skal gå enda djupere til verks, og da får vi også større mulighet til å følge opp det vi har gjort til nå, forteller prosjektlederen.

Det er 600 pasienter i hjemmetjenesten, og halvparten av disse får hjelp til bruk av legemiddel. Men bare et mindretall er en grundig gjennomgang gjort.

– 15 personer var valgt ut til å være med på prosjektet det siste halvåret. Men av dette har vi lært mye om hvem som gjør hva, hvilke prosedyrer bruker vi, hvilke skjema skal vi ta i bruk, hva er nyttig og hva er ikke nyttig. Når vi nå fortsetter med prosjektet kan vi gjøre ting enklere for både pasienten og kommunen.