Magnar Åm fekk komponistpris

Volda-komponisten Magnar Åm har fått Arne Nordheims komponistpris.

Magnar Åm
Foto: Torkil Baden / NRK

Prisen vart delt ut fredag kveld under Ultimafestivalen i Kulturkirken Jakob i Oslo. Åm får 125 000 kroner og eit diplom.

Har også fått pris før

Jan Ove Ulstein og Magnar Åm

I AKSJON: Her saman med Jan Ove Ulstein.

Foto: Ingrid Opedal

Komponisten frå Volda debuterte som organist i 1971. Det store gjennombrotet som komponist kom eit år seinare, med verket Bøn for strykarar, kor og sopransolistar.

I 2006 fekk Åm Den europeiske komponistpris under festivalen young.euro.classic.

Arne Nordheims komponistpris har vorte delt ut kvart år sidan 2000.

- Uortodoks og dvelande

Her kan du lese juryen si grunngjeving for kvifor Åm har fått den i år:

”Gjennom sin stadige tilstedeværelse via sin etter hvert store produksjon klarer årets prisvinner stadig å utforske nye sider av sitt univers. Han er en modig komponist som våger å dvele, ikke via den moderne dveling som teknologien byr på hvor mønstre lagres i bit-form og gjentas i det uendelige – men ekte dveling som har å gjøre med å bringe publikum i kontakt, via lydlige tilstander som stadig er i forandring.

Med et voldsomt fokus på tilhøreren og opplevelsen har han på mange måter tangert og satt ut i livet komposisjoner og prosjekter som både foregriper og utdyper virkemidler som langt senere har vist seg å tilhøre mer sentrale kunst- og musikkarenaers nye uttrykksformer; her kan nevnes både såkalte stedspesifikke prosjekter, installasjoner og uortodokse arenaer - det siste var undervannsmusikk i et svømmebasseng!

Prisvinneren har konsekvent gjennom en stor produksjon skjelt hverken til motemessige eller sentralistiske forestillinger om hva en komponist skal eller bør være. Dette er et av de sikreste kjennetegn på en ekte kunstner nemlig at han eller hun viser oss det eneste vedkommende kan vise, nemlig en annen måte å være kunstner på. Dette mener juryen årets prisvinner gjør til fulle.”