Må vedta sykehus-plassering uten innstilling

Astrid Eidsvik sin avgang åpnet for at administrasjonen i Helse Møre og Romsdal kanskje måtte legge frem sin samlede innstilling til tomtevalget 10. desember. Det vil etter all sannsynlighet ikkje skje, ifølge styrelederen.

Stein Kinserdal

Styreleder Stein Kinserdal sier de kun vil legge frem en styresak med utredninger den 10. desember.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Nei, det blir etter aller solmerker ingen innstilling. Administrasjonen er heller enige om at de legger frem styresak med utredninger, som skal bære frem til styrevedtaket den 17. desember.

Kinserdal avviser dermed muligheten for at det blir leverert en innstilling som er tuftet på Astrid Eidsvik sitt arbeid og konklusjoner.

– Det endelige vedtaket vil bli gjort på helt selvstendig grunnlag. Vi vil jo ikke være helt ukjent med hva Helse Midt-Norge ønsker, men det er like sannsynlig at vi i Helse Møre og Romsdal vil forme et vedtak som er i tråd med deres valg, som at det ikke er det.

– Det viktigste er at vedtaket er riktig, understreker Kinserdal.

Helge Ristesund og Stein Kinserdal

Assisterende direktør Helge Ristesund og styreleder Stein Kinserdal etter møtet fredag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK
Vil ikke ta over

Styrelederen kom til Ålesund tidlig fredag morgen, og har vært i møte med administrasjonen hele dagen - deriblant assisterende direktør Helge Ristesund, strategisjef Espen Remme, samt informasjonssjef Trine Kvalheim.

Det har sannsynligvis vært flere aktører tilstede, men helseforetaket har ikke ville gi disse til kjenne overfor media.

Kl. 14.00 opplyste helseforetaket i en pressemelding at ass. dir. Ristesund tar over som konstituert direktør, men kun i helgen.

Planen er å få på plass en ny konstituert direktør innen mandag 8. desember.

Ristesund er klar på at han ikke ønsker å ta over Eidsvik sin stilling, men vil ikke si hvorfor.

– Ingen kommentar, sier han, og understreker at han ønsker å fortsette som vara.

Skal bære frem vedtaket

Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre

Her her Helse Møre og Romsdal satt administrasjonen i møte hele fredag. 17. desember kommer vedtaket om tomteplassering.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På spørsmål til styreleder Kinserdal om Ristesund sin motvilje vanskeliggjør prosessen med tomtevaleg, svarer han todelt.

– Det hadde vært enklere dersom Ristesund tok over som konstituert direktør, men jeg skal bruke kontaktnettet mitt og styret i en diskusjon om hvordan vi skal gå videre.

Kinserdal er uansett klar på at styret skal klare å bringe tomtevalg-saken i havn. Mange har fryktet at Eidsvik sin avgang skulle forstyrre denne prosessen.

– Styret skal bære frem et vedtak den 17. desember, sier Kinserdal kontant.