Hopp til innhold

Må være forsvarlig drift

Et flertall på Stortinget gikk i dag inn for at fødeavdelingen ved Kristiansund sjukehus ikke skulle flyttes før felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart på Hjelset i 2024.

Styreleder i Helse Møre og Romsdal sier at for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, må det være faglig forsvarlig drift.

– Vi vil følge stortingsvedtaket, så lenge det er forsvarlig for alle fødende i Nordmøre og Romsdal og at det er forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte, sier styreleder Ingve Theodorsen.

Styret har gjort et vedtak om at fødeavdelingene ved sjukehusene i Molde og Kristiansund skal slås sammen i god tid før akuttsjukehuset på Hjelset står ferdig. Saken om sammenslåing av fødeavdelingene kommer opp i styremøtet i Helse Møre og Romsdal 10.juni

Lodve Solholm og Ingve Theodorsen
Foto: Roar Strøm / NRK