Må truleg sentralisere skulene

Det blir svært vanskeleg å kome utanom ei sentralisering av skuletilbodet i Aure. Det seier ordfører Inngunn Golmen (Sp). Den økonomiske situasjonen i kommunen er svært alvorleg, blant anna fordi Aure vil miste inntektene på eigedomsskatten frå Tjeldbergodden. Rådmannen har foreslått å legge ned tre av dei fem skulane i kommunen

Ingunn Golmen
Foto: Trond Vestre / NRK