Må tole båtane

Bodil Saunes i Ulstein fekk ikkje medhald då ho nyleg ba kommunen nekte Borgstein å ha to offshorefartøy i opplag utanfor nabotomta hennar. Saunes meiner båtane er til sjenanse for nabolaget, og klaga nyleg til fylkesmannen for å få fjerna båtane. Teknisk utval i Ulstein behandla saka i går, og konkluderte med at naboane må tole båtane. Samstundes ber dei Borgstein om å vurdere også andre lagringsplassar, og sørge for minst mogleg lyd og lys frå båtane

Naboklage på båter i opplag