NRK Meny
Normal

Må sone fire år i fengsel for overgrep

En 37 år gammel mann fra Sunnmøre er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fire år for seksuell omgang med en mindreårig jente. Jenta var datter til mannens samboer og er tilkjent erstatning på tilsammen 457.000 kroner.

Rettssal Ålesund lagmannsrett

Dommen i Sunnmøre tingrett betyr at en 37 år gammel mann må sone fire år i fengsel for overgrep.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Overgrepene mannen er dømt for, skal ha startet i 2003 da jenta var 10 år gammel og skal ha pågått gjentatte ganger helt frem til jenta fylte 16 år.

Dette skjedde hjemme i boligen der tiltalte bodde sammen med jenta og hennes mor. Jenta anmeldte mannen til politiet i 2013.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at det er snakk om en rekke alvorlige overgrep mot jenta som oppfattet tiltalte som en farsfigur. Domfelte hadde omsorgsansvar for jenta. Overgrepene skjedde hjemme, hvor hun hadde behov for og rett til å føle seg trygg, skriver retten i dommen.

Alvorlige konsekvenser

Retten mener at overgrepene har fått alvorlige konsekvenser for jenta. Hun har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse i tillegg til tilbakevendende depresjon og symptomer på angst. Hun har hatt store somatiske lidelser.

Jenta har også fått problemer på skolen, og har ikke klart å gjennomføre videregående skole.

Nektet straffskyld

37-åringen erkjente ikke straffskyld for de to meste alvorlige punktene i tiltalen, og forsvareren Torgeir Hovland Langva la ned påstand om frifinnelse for disse to punktene.

Mannen erkjente delvis straffskyld for det tredje punktet i tiltalen.

Aktor, statsadvokat Jogeir Nogva la ned påstand om fire år i fengsel og fikk altså fullt gjennomslag i tingretten. Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter.