Må koke vatnet på Ikornnes

På grunn av flaumen har det kome ureinsa vatn i Ikornnes vassverk. Kommuneoverlegen ber derfor alle som er knytt til vassverket om å koke drikkevatnet inntil vidare.