NRK Meny

Må ha møter i bilen

Den nye eininga for psykisk helse og rus i Fræna må ha møter med klientane i bilar fordi det ikkje finns eigna møterom, skriv Romsdals Budstikke. Einingsleiar Anders Høe seier til avisa at det nokre gongar er praktisk slik, men at dei også treng eit møterom.Kommunalsjef Arild Kjersem i Fræna lovar at det skal finne ei løysing