Må fornye skog som blir hogd ned

Landbruksdirektør Frank Madsøy hos Fylkesmannen ber skogeiere i Møre og Romsdal oppfylle plikten de har til å fornye skog som de hogger ned. Møre og Romsdal har på få år blitt et stort skogfylke, men det er ikke alle som sørger for nyplanting. Statistikken viser at det her i fylket blir hogd mer skog enn det blir satt ut og hovedregelen er at skogen skal forringes med samme treslag som blir hogd.

Landbruksdirektør Frank Madsøy
Foto: Gunnar Sandvik/NRK