NRK Meny

Må betale for kaiskader

Et rederi i Romsdal er i Frostating lagmannsrett dømt til å betale 300 000 kroner i erstatning til et havneselskap på Nordmøre. Et av rederiets lasteskip påførte skader på en av havneselskapets kaier. Rederiet ble først frifunnet i tingretten, og lagmannsretten kom frem til at kaia var skadet i utgangspunktet men at lasteskipet påførte ytterlige skader på kaia.