Lyssignal fjernast

Alle lyssignal i bomstasjonar over heile landet blir sløkt den 6. april. Lyssignala gir deg beskjed om du har godkjent betaling gjennom bommen eller ikkje. Grunnen til nedlegginga er at lyssignala kostar mykje. Dette er eitt av fleire tiltak for å effektivisere drifta av bompengesektoren, seier Egil Aasheim i Statens vegvesen.

Miljøpakken Trondheim
Foto: Knut Opeide