NRK Meny

Lukket møte nok en gang.

Helse Midt-Norge diskuterer nå sammensetningen av det nye styret i Helse Møre og Romsdal for lukkede dører. Pressen ble kastet ut av telefonmøte da saken skulle opp til behandling. Styreleder Ola Strand mener at hensynet til de som er spurt om å sitte i styret, tilsier at møtet skal lukkes for offentligheten.

Styret i Helse Midt-Norge 2014
Foto: Helse Midt-Norge/montasje