NRK Meny

Lukkelege som små – og vil halde fram slik

Høgskulane i Volda og Molde meiner dei har det som skal til for å halde fram som i dag. Ingen av dei har lyst til å bli innlemma i regjeringa sine planar om at det i framtida berre skal vere fem universitet- og høgskulemiljø her i landet.

Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har ingen planar om å få fortgang i arbeid det med å fusjonere med andre.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram stortingsmeldinga om korleis den høgare utdanninga skal organiserast. Fjorten høgskuleinstitusjonar skal bli til fem, og statsråden krev større fagmiljø for å heve kvaliteten på utdanninga i Noreg.

Han vil derimot ikkje slå saman skular med tvang.

Ser positivt på framtida

Høgskulen i Molde

Høgskulen i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Prorektor ved Høgskulen i Molde, Kjetil Haugen, vel å tolke dette som positivt for sin skule.

– Vi har spesialisert oss på logistikk-utdanning, og statsråden sa i dag at små vitskaplege høgskular med gode doktorgradsprogram kan halde fram aleine. Dette må bety at vi kan halde fram som i dag, seier Kjetil Haugen.

Høgskulen har tidlegare diskutert eit nærare samarbeid med høgskulane i Volda, Lillehammer og Sogn og Fjordane. Haugen seier dei vil halde fram med sonderinga, men han ser ikkje for seg ei samanslåing med det første.

– Det å fusjonere inneber jo at ein må gi avkall på ein del avgjerdskraft med omsyn til framtidige strategiske val, og det blir langt meir komplisert enn å samarbeide med andre skular. Difor ser eg ikkje det som ei løysing i umiddelbar framtid.

Plass til både liten og stor

Per Halse

– Vi fryktar store fusjonar, der vi blir lagt under eit stort universitet, seier rektor i Volda, Per Halse.

Foto: Høgskulen i Volda

Høgskolen i Ålesund har allereie varsla at dei vil innlemmast under NTNU i Trondheim, og regjeringa velsignar dette ekteskapet i si stortingsmelding. NTNU blir dermed Noregs største universitetsmiljø, ettersom samanslåinga også omfattar høgskulen i Sør-Trøndelag, og høgskulen på Gjøvik.

Frå januar neste år får dermed Ålesund status som universitetsby.

Høgskulen i Volda derimot, har som moldensarane, ingen planar om å få fortgang i arbeidet med å fusjonere med andre.

– Der er sjølvsagt ting vi treng å bli betre på. Å skaffe eksterne inntekter og internasjonale forskingsmiddel klarer vi ikkje aleine, seier rektor Per Halse.

Han vil samarbeide med andre høgskular om dette, og synest ikkje samanslåing er nødvendig.

– Kvifor er det så gale å slå seg saman med andre da?

– Det er ikkje noko gale i seg sjølv, men vi fryktar store fusjonar, der vi blir lagt under eit stort universitet. Då er vi redde for sentraliserande effektar, som går ut over studieplassane i distrikta. For oss er regional styring det viktigaste, seier Halse.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.