– Barnehageeierne kan ta ut rimelig utbytte

Barnehageloven krever at kommunenes tilskudd skal komme barna til gode, men det er likevel fullt lovlig for eiere av private barnehager å ta ut utbytte, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue.

Jugendby barnehage

Eierne av Jugendby barnehage i Ålesund har tatt ut utbytte de siste årene. Det er ikke ulovlig ifølge statssekretær Magnus Thue.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Magnus Thue

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue.

Foto: Marte Garmann

Den siste uka har NRK omtalt to saker skrevet av Utdanningsnytt.no hvor de har gått gjennom regnskapene til to private barnehager på Sunnmøre.

Til sammen har eierne av de to barnehagene i Sykkylven og i Ålesund tatt ut fem millioner kroner i styrehonorar. I en pressemelding onsdag opplyste eierne at lønn er blitt oppført som styrehonoarer i budsjettet og at alt er godkjent av eiere og revisorer.

Selv om de private barnehagene får offentlig støtte fra kommunene, er det fullt lovlig for eierne å ta utbytte sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue.

– Barnehageloven krever at tilskuddet til barnehagene skal komme barna til gode, men barnehageeier kan likevel ta ut et rimelig utbytte. Hvis honorarene er uforsvarlig høye, er dette et brudd på loven og kommunen kan da kreve å få tilskudd tilbake, opplyser han.

– Hverken ulovlig eller umoralsk

Statssekretæren vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier det er opp til kommunene å vurdere om styrehonorarene er for høye og om tilskuddet fra kommunen kommer barna til gode.

– Dette er en sektor hvor private eiere har bidratt til å etablere svært mange barnehageplasser, og det er hverken ulovlig eller umoralsk om det tas ut et rimelig utbytte. Nøkkelordet her er «rimelig», og hva som kvalifiserer til et rimelig utbytte vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle, mener Thue.

– Min oppfatning er at private barnehageeiere er opptatte av at tilskuddet skal komme barna til gode, og det er ikke noe som tyder på at private barnehager generelt har et dårligere tilbud enn kommunale barnehager, legger han til.

Vil føre tilsyn

Bjørn Ivar Rødal

Kommunalsjef i Ålesund Bjørn Ivar Rødal sier de vil føre tilsyn med barnehagen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Utdanningsnytt har snakket med Ålesund kommune og bedt om deres mening i saken.

Til avisen opplyser kommunalsjef i byen, Bjørn Ivar Rødal, at de vil føre tilsyn med barnehagen.

– Vi er opptatt av at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Vi kommer til å gjennomføre et mer helhetlig tilsyn med den aktuelle barnehagen, sier kommunalsjefen.