Lover videre satsing på tømmerkaier og skogsbilveier

Skogsnæringen er en viktig næring for Norge, sier landbruksminister Sylvi Listhaug. Hun lover videre satsing på tømmerkaier og skogsbilveier.

Tømmer klar til utskiping Malo tømmerkai

Tømmer klar til utskiping på Malo tømmerkai ved Langfjorden i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) mener satsing på tømmerkaier kan spare liv på veiene.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) besøkte i går Malo tømmerkai ved Langfjorden i Molde som har fått flere millioner i bidrag for å bygge ut havnen for tømmertransport.

– Skognæringen utgjør et stort potensial for Norge. Vi har massevis av tømmer i skogene. For å få ut verdiene det representerer er vi avhengig av veier for å nå det, og kaier for å få sendt det videre ut, sier ministeren.

Hun mener også at det kan spare liv på veiene ved at man får disse tømmerstokkene på sjøen istedenfor på veiene.

– Så dette er en god investering som vil gi arbeidsplasser og økt verdiskaping i distriktene, sier hun.

Vil satse

– Vil det bli satset videre på tømmerkaier og på skogsbilveier fra regjeringen?

– Ja, jeg ønsker å videreføre satsingen på skogsbilveier og skognæringen fordi det er en næring som kan gi store inntekter til Norge, sier hun.

Gir fleksibilitet

Anna Brustad Moe

Anna Brustad Moe i Allskog er glad ministeren vil satse.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Anna Brustad Moe i Allskog sier at hun er glad for at landbruksministeren vil satse.

– Det gir en enorm fleksibilitet. En tømmerbåt erstatter hundre tømmerbiler på veien, og det er noe statsråden har forstått. Hun støtter nå opp om effektivitiseringen i skognæringen veldig godt, sier Moe.

– At flere av tømmerkaiene bygges ut betyr vel at kystskogbruket får bedre vilkår?

– Ja, det gjør det. For nå får vi brukt tømmerbåtene veldig effektivt. Vi får kai på Sunnmøre, Malo kommer på Nordmøre og Surndal har sendt søknad om tømmerkai slik at de kan fylle opp båtene og kjøre tømmer til industrien i Trøndelag. Foreløpig har Møre og Romsdal svak skogindustri. Det håper vi å endre på slik at vi kan drive mer videreforedling også her, sier Moe.

Og Moe mener skognæringen bruker tømmerkaiene.

– Ja, det ble sendt 25 000 kubikk skog fra kaia i fjor, og det øker med 10 000 i år. I løpet av den nærmeste fremtiden håper vi at det skal hundre tusen kubikk ut av Malo kai og over på båt istedenfor på vei, sier hun.

Skogsveiene er flaskehals

Men Moe sier at behovet også er stort for å bygge ut flere skogsbilveier.

Sylvi Listhaug på besøk Malo tømmerkai

Statsråden besøkte tirsdag Malo tømmerkai i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er egentlig opp til skogsbileierne selv. Nå har vi en statsråd som bevilger investeringsmidler, så nå bør en gå sammen med naboen for å bygge ut skogsbilveier, oppfordrer hun.

I tillegg mener hun kommunene bør se på veilistene sine slik at de offentlige veiene blir lettere tilgjengelige for fulle tømmerbiler.

– Om bilene får kjøre med fulle lass så blir det mindre biler på veien og vi får lønnsomhet i næringen, sier hun.