NRK Meny
Normal

Lover tiltak for å hindre unødvendig bruk av tvang

Tillitsvalgt for Norsk sjukepleierforbund, Tarald Jensen i Voksenpsykiatrien, håper prosessen Helse Møre og Romsdal har satt i gang rundt unødvendig bruk av tvang nå vil føre fram både av hensyn til pasientene og de ansatte.

Hjelset
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Ifølge Jensen har de varslet ledelsen i en årrekke uten å bli hørt. Nå er han forsiktig optimist.

– Situasjonen har vært og er ganske krevende, og vi relaterer mye av problemet til et ganske stort overbelegg på akuttposten. I tillegg kommer avsløringene i VG om den unødvendige beltebruken, sier den tillitsvalgte.

Jensen forteller at de har sendt inn bekymringsmeldinger over flere år og også en del meldinger til nære ledere. Han er fornøyd med at det nå ser ut til å bli tatt tak i problemet, men ser at noe av grunnen kan være at media har satt søkelys på saken.

– Nå er det kjempeviktig å ta tak i dette så snart som råd. Framfor alt for pasientene, men også for oss som er ansatte. Her er mange høyt kvalifiserte som vet hvordan ting skal være.

Prosessen er i gang

Den tillitsvalte velger å være positiv, og er derfor fornøyd med at det nå er satt i gang en prosess. Og konstituert klinikksjef Karl Arne Remvik bekrefter at ledelsen nå vil gjøre tiltak ved Akuttpsykiatri for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

– Nå har vi startet med det vi kaller «hendelsesanalyse». Der går vi inn og analyserer fem pasienter, og går igjennom fra innleggelse til utleggelse, eller fra start av beltelegging og til den er avsluttet, for å se om dette er rett bruk av tvang, forteller Remvik.

Mange ansatte er kritiske til at daværende klinikksjef har gått ut i media og sagt at avdelingen registrerer beltelegging på en annen måte enn andre sjukehus. Det blir avvist av de ansatte, som sier de registrerer all tvangsbruk i en tvangsmiddelprotokoll, slik de er pålagt.

– Vi mener at vi fører de protokollene vi har riktig, Så er det en diskusjon om en i tillegg også skal se på det som blir ført i pasientjournalene, kommenterer Remvik.

Han startet imidlertid i jobben så sent som på mandag, og ønsker derfor ikke si noe konkret om hva som er gjort før.

Deltok på møtet på Hjelset

Tillitsvalgt Toralf Jensen i sykepleierforbundet, påtroppende avdelingssjef Berit Kalgraf, verneombud Janne Osvik, konstituert avdelingssjef Åse Helene Gjerde og konstituert klinikksjef Karl Arne Remvik etter møtet på Hjelset i går.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Fokus også på personalet

– I tillegg til at det blir tatt grep for å sikre rett behandling av pasientene, er det også viktig at de som varslet om situasjonen blir ivaretatt, sier verneombudet for psykiatri og rus, Janne Osvik.

Og hun har fått garanti fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal om at de som varslet om svært kritikkverdig beltebruk i helseforetaket over flere år ikke skal straffes for å ha slått alarm.

– Signalene vi har fått er at varslerne ikke skal få trøbbel, så det er jeg ikke redd for.