Lover et grønnere nytt Verma kraftverk

Rauma Energi griper sjansen mens det fortsatt er grønne sertifikater og moderniserer og oppgraderer Verma kraftverk for 400 millioner kroner og lover et miljøvennlig anlegg.

Verma kraftverk

Det gamle Verma kraftverk har gjort sin tjeneste siden 1949 og skal nå moderniseres. Kraftgata og kraftstasjonen skal bygges inn i fjellet.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Raumavassdraget er varig verna, men nå er det likevel utbygging på gang i Vermevassdraget øverst i Romsdalen. I Verma var det utbygging i vassdraget etter krigen og Verma kraftverk sto ferdig i 1949. Den eldste av de to generatorene og turbinen i kraftstasjonen er fra da og har gjort solid tjeneste.

"Gamla" skal pensjoneres

Ståle Sæterbø

Maskinmester Ståle Sæterbø sier gamle Verma kraftstasjon har vært driftssikker men nå er moden for fornying.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Den kalles "Gamla", sier maskinmester i Verma kraftverk, Ståle Sæterbø. "Gamla" går fortsatt, men ble omviklet i 2000. Men nå går alt på lånt tid her i stasjonen. Det er vanskelig å skaffe reservedeler og det er få personer igjen i Norge som kan dette gamle kraftverket.

– Nå er Verma kraftverk gått ut på dato, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi. Det lokale energiselskapet som er 100 prosent eid av Rauma kommune kjøpte fallrettighetene fra staten i 1996 og har siden da hatt ambisjoner om å fornye kraftverket.

Alf Vee Midtun

Administrerende direktør i Rauma Energi Alf Vee Midtun sier nye Verma kraftverk blir positivt for miljøet

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Haster før 2020

Nå skjer det, før fristen går ut i 2020 for å få økonomisk støtte til utbygging av fornybar energi gjennom grønne sertifikater. Rundt 70 millioner kroner kan Rauma Energi regne med i støtte fra staten. Da får de et nytt kraftverk med en inntaksdam som blir 5 meter høyere enn i dag, en ny kraftstasjon og vannveg inne i fjellet i stedet for åpen rørgate og kraftstasjon ute i dagen.

Dagens rørgate skal saneres – likeså den game kraftstasjonsbygningen, men grunneiere har vist interesse for å overta bygget.

Les også: Får bygge nytt kraftverk

– Dette inngrepet i naturen er udelt positivt, sier Midtun. Og inngrep er kanskje ikke det rette ordet. Dette er en fornyelse av det gamle anlegget og det åpner Verneplan 4 for. Det nye anlegget blir mer tidsriktig og miljøvennlig enn dagens anlegg. Det blir egentlig en nivåheving på miljøsida med nyanlegget. Det vil se bedre ut og ha en sikrere leveranse av fornybar energi.

Vermevassdraget

Nå blir det minstevassføring i Vermevasssdraget

Foto: Rauma Energi

– Men inntaksdammen skal heves og det betyr at man tar mer av naturreservatet?

– Ja, det stemmer – vi har fått lov til å heve inntaksdammen med fem meter. Dette for å få ei bedre regulering og et bedre anlegg. Dagens inntak er for lite og det nye blir nesten femdoblet.

– Hva med den flotte Vermefossen som vi bare ser deler av året?

Det nye er at Rauma Energi er pålagt minstevassføring i Vermevassdraget, noe det ikke er i dag. Nå vil vi alltid kunne se Vermefossen i perioden vi er pålagt minstevassføring fra 15. mai og til 1. september.

Nye inntaksdammen for Verma kraftverk

Slik blir den nye inntaksdammen – fem meter høyere enn den gamle

Foto: Rauma Energi/illustrasjon