Lovbrudd i 20 av 21 skoler

Siden 2014 har det blitt ført tilsyn i 16 kommuner i Møre og Romsdal. I nesten alle skoler har det blitt oppdaget lovbrudd.

Ulsteinvik barneskole

LOVBRUDD: I 2014 ble det oppdaget fire lovbrudd ved Ulsteinvik barneskole og fem lovbrudd ved Ulstein ungdomsskole. Skolene har nå rettet opp i disse. I over 200 norske skoler har det til sammen blitt avdekket lovbrudd på opplæringsloven og forvaltningsloven mer enn 800 ganger.

Foto: Arne Flatin / NRK

Siden en felles nasjonal tilsynsundersøkelse (FNT) startet for to år siden, har 238 av landets grunn- og videregående skoler brutt lovene til sammen mer enn 800 ganger.

Til sammen er det oppdaget at 20 skoler i Møre og Romsdal har brutt opplæringsloven og forvaltningsloven til sammen 60 ganger.

– Her er det snakk om mindre brudd til mer omfattende ting som må ordnes på, sier Jørn Thomassen, som er assisterende utdanningsdirektør for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Spesialundervisningen er en utfordring

Undersøkelsen er bestilt av Utdanningsdirektoratet og er ikke fullstendig før i 2017. Ifølge tilsynsrapportene som er gjort i Møre og Romsdal, ser Thomassen lovbrudd som repeteres hos mange.

Under tilsynet blir elevens læringsmiljø vurdert, og det kan gå fra arbeidsmetoder eller tilbakemelding i læringen sin.

Jørn Thomassen

Jørn Thomassen er assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

– En utfordring er når de skal vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte, og hvordan de vurderer og setter inn tiltak for dem som ikke har det. Det er i veldig stor grad vurdert egenskapen til eleven, og det blir i mindre grad sett på forhold i opplæringssituasjonen, sier Thomassen.

– Undersøkelser viser at elevens utbytte av spesialundervisningen er for dårlig, selv om det blir brukt mye ressurser på det. Tilsynet her går på sammenhengen mellom spesialundervisningen og den ordinære opplæringen, slik at det helhetlige tilbudet til eleven blir godt nok, forteller Thomassen.

Et vanskelig regelverk å forstå

Thomassen forteller at det kan være vanskelig for de pedagogiske instituttene å forstå regelverket de skal følge.

– Det er litt vanskelig å forstå. For å følge opp skolene i ettertid, tilbyr vi å gjennomføre oppfølgingsmøte med flere skoler og kommuner, slik at vi får en læring av det tilsynet som har vært. Tilsynet som nå har vært er en kombinasjon av veiledning og tilsyn, sier Thomassen.

Ni skoler i Møre og Romsdal, som fikk lovbrudd rapportert, har etter endt frist rettet opp i bruddene.

– Vi har enda ikke gitt ut pålegg etter at en skole har fått en frist. Vi ser at viljen til å følge regelverket er stor, forteller Thomassen.