Løsning for Lerstadvegen?

Administrasjonen i Ålesund kommune jobber nå med et forslag til finansiering av ny veg mellom Breivika og Ålesund sentrum.

 

Lerstadvegen - Ålesund
Foto: Rune A. Hansen / NRK

Ei utbygging av hele strekningen med Lerstadvegen og innfartsvegen videre inn til sentrum vil koste mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Det blir ikke lagt opp til bompengeinnkreving, men brukerne skal likevel betale, sier overarkitekt Gudmund Hoel.

Han ser for seg en løsning hvor bilistene kjøper en brikke som blir automatisk avlest. Den vil være rabattert i forhold til det andre alternativet som er at man blir fotografert når man kjører strekningen, og så får en regning i posten.

Hoel sier at med en slik ordning så vil selve innkrevinga bli langt rimeligere.

Vender tommelen ned

Avgiften pr. bilist for hver gang vegen blir brukt blir på 10-12 kroner. Med et slikt opplegg forsøker administrasjonen i Ålesund kommune å finne en veg ut av avtalen som FrP, Høyre og Tverrpolitisk Liste har inngått i Ålesund. Der heter det at Lerstadvegen ikke skal finansieres med bompenger.

Det avgjørende slaget om Lerstavegen skal stå i bystyret 14.februar, men allerede nå vender ordfører Bjørn Tømmerdal tommelen ned. Han har ikke engang hørt at administrasjonen jobber med et slikt opplegg. Heller ikke stortingsrepresentant og mangeårig bystyrerepresentant Harald Nesvik fra FrP har sans for det administrasjonen nå jobber med.

Bystyrerepresentant Thor Bjørlo fra SV ser derimot positivt på forslaget. Han sier at dette er den muligheten kommunen har for å få realisert Lerstadvegen. Bjørlo er imidlertid redd for at flertallet i bystyret sier nei til løsninga som nå er skissert på møtet den 14.februar. Dersom Høyre sier nei, mener han Høyre og ordfører Bjørn Tømmerdal har satt egen personlig prestisje foran fellesskapet sitt beste.

Bjørn Tømmerdal

Ordfører Bjørn Tømmerdal har liten sans for løsningen som administrasjonen nå skisserer.

Foto: NRK