Normal

Leverte 3.500 underskrifter mot tvang

Underskriftsaksjonen mot tvangssammenslåing av Haram med nye Ålesund kommune møtte opp på Venstres landsmøte i Ålesund med 3.500 underskrifter.

Ann-Mari Skarbø, Andre Skjelstad, Pål Farstad, Edel Tollås

Stortingsrepresentantene Andre Skjelstad (V) og Pål Farstad (V) mottok underskriftene fra Ann-Mari Skarsbø og Edel Tollås i underskriftsaksjonen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et flertall på Stortinget bestående av de to regjeringspartiene og Venstre ble enige om å bruke tvang mot 13 av landets kommuner, og sunnmørskommunen Haram er en av disse.

Senere har stortingsflertallet bestemt seg for også å slå sammen fire kommuner i Troms.

På Sunnmøre har Skodje, Ørskog, den lille øykommunen Sandøy og Ålesund blitt enige om å slå seg sammen til en felles kommune, men Haram som ligger mellom Sandøy og Skodje har sagt nei.

Lokaldemokratiet

Ann-Mari Skarsbø

Ann-Mari Skarsbø har ingen forståelse for at Haram blir definert som inneklemt.

Foto: Trond Vestre / NRK

I Haram ble det satt i gang en underskriftsaksjon der det er samlet inn 3.500 underskrifter mot tvangssammenslåing, og engasjementet er stort i kommunene som 9.200 innbyggere.

– Lokaldemokratiet er ikke blitt hørt. Vi har hatt en rådgivende folkeavstemning i Haram der folket sa nei. Vi har et vedtak i kommunestyret der flertallet sa nei, og så har vi altså fått dette tvangsvedtaket. Dette godtar vi ikke, sier Ann-Mari Skarbø.

Søndag fikk aksjonsgruppa møte Venstres representant i Stortingets kommunalkomite, Andre Skjelstad, under landsmøtet i Ålesund. Også stortingsrepresentant Pål Farstad deltok i møtet med representantene fra underskriftsaksjonen.

Skifter ikke ståsted

Andre Skjelstad

Andre Skjelstad representerer Venstre i Stortingets kommunalkomite.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men 3.500 underskrifter får ikke de to stortingsrepresentantene til å endre mening.

– Engasjementet gjør selvfølgelig inntrykk, men det forandrer ikke mitt ståsted. Vi har vært tydelige fra dag på hvilke kommuner som ville bli vurdert i forhold til bruken av styringsretten, sier Andre Skjelstad.

– Dette handler om den helhetlige regionale utviklingen i området. I tillegg så er Haram definitivt en inneklemt kommune.

– Vi er ikke inneklemt

Venstre møter underskriftsaksjon mot tvangssammenslåing i Haram

Det ble en livlig diskusjon mellom underskriftsaksjonen og Venstre-politikerne.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men argumentet om at Haram er en inneklemt kommune mellom Sandøy og de øvrige tre kommunene som er blitt enige om å slå seg sammen, møter ingen forståelse blant dem som står bak underskriftsaksjonen.

– At 130 personer i Sandøy kommune stemte for en sammenslåing med Ålesund betyr ikke at Haram kommune med nesten 10 000 innbyggere er inneklemt. Det er for oss uforståelig, sier Ann-Mari Skarbø.

Premisser

Pål Farstad

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) lyttet til argumentene fra underskriftsaksjonen mot Tvangssammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Stortingsrepresentant Pål Farstad forstår frustrasjonen, men sier at Venstre må forholde seg til de kriteriene partiet har lagt til grunn.

– Det er klart at her er noen dilemmaer, og Haram er befolkningsmessig sett vesentlig større enn Sandøy. Men når Venstre nå har lagt noen premisser for hva som skal skje så kommer altså Haram innenfor disse premissene, og det synes jeg ikke vi kan løpe fra, sier Pål Farstad.

Underskriftsaksjonen i Haram klarte ikke å overbevise Venstre-politikerne de møtet under landsmøtet i Ålesund. Førstkommende onsdag skal de møte kommunalkomiteen på Stortinget. Det er lite som tyder på at flertallet kommer til å endre seg før Stortinget skal gjøre vedtak i juni.

Fortsetter kampen

Men motstanderne av tvangssammenslåing i Haram kommer ikke til å gi seg. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt at de vil reversere tvangsvedtak dersom kommunene ønsker det.

– Vi vil fortsette å kjempe til "the bitter end". Vi kommer til å jobbe for at dette blir reversert så det er bare for folk å bruke stemmeseddelen, sier Ann-Mari Skarbø.