Leverer kråkebollar til Kina

Det sunnmørsbaserte firmaet Urchinomics har signert avtale med Kina om levering av kråkebollar, som der er rekna som ein delikatesse. Selskapet har saman med Nofima utvikla fór og produksjonsmetodar som gir god avkastning og miljøvinst ved oppdrett av kråkebollar. Produksjonen skjer for det meste i Japan, men det er også planar for produksjon i Norge.

Kråkebolle1
Foto: Nofima