Lettere for unge å bli fiskere

Det skal bli lettere for unge å komme inn i fiskeryrket. Nå lanserer regjeringen en ny ordning der elever kan organisere sine egne fiskeribedrifter.

Kent Harald Storåker

I 1999 ble Kent Harald Storåker skipper på egen fiskebåt. Han var da 16 år, og etter regelverket egentlig for ung til å bli selvstendig fisker.

Foto: Veigård, Erik / NTB scanpix

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– Det er helt avgjørende å skape interesse blant de unge om vi skal nå ambisjonene om å mangedoble verdiskapingen i sjømatnæringen. Som et ledd i å rekruttere dyktige ungdommer til næringen har vi nå laget et nytt opplegg for elevbedrifter innen fiskeri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i grunnskolen erfarer hva det innebærer å starte og drive egen bedrift. Slike elevbedrifter koordineres av organisasjonen Ungt Entreprenørskap i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører.

Med den nye elevbedriftsordningen innen fiskeri kan hver elev fiske innenfor de kvotene som gjelder i fritidsfiskeordningen. Som i ungdomsfiskeordningen åpnes det også for å benytte merkeregistrerte fiskebåter. Nærings- og fiskeridepartementet lager nå egne regler for denne ordningen.

Det er ikkje kvardags lenger at to unge gutar reiser nordover til Lofoten på fiske i eigen sjark. Men til helga gjer to 18-åringer frå Midsund i Romsdal akkurat det. Og no har dei det travelt med å gjere båten klar...

I 2013 laget NRK Møre og Romsdal denne reportasjen om ungdommer fra Midsund som satset på fiskeri.

Arne Tunheim har i en årrekke drevet fiskeriprosjekt overfor ungdom på Sunnmøre. I en fiskebåt har han tatt med seg ungdom ut på fiskefeltene, og gitt dem en innføring i hva fiskeryrket er. Nå er han lærer på fiskeriutdanningen på Ålesund videregående skole.

Alt vi kan få inn av elevaktivitet i den teoretiske skolehverdagen er av det gode. Og her har man valgt et utprøvd og velfungerende system, nemlig elevbedriftsordningen. Dette ser ut til til å være en god veg å gå, sier Tunheim til NRK.

Når det gjelder bearbeiding kan elevbedriften enten avtale med et godkjent anlegg, søke om selv å bli godkjent kjøper og bearbeidingsbedrift eller søke om å drive med produksjon selv. Det er Mattilsynet som gir slik godkjenning. Man må også registrere seg hos fiskesalgslaget for sin region.

– Skal vi sikre oss at vi får den kompetanse det er behov for i sjømatnæringen er det viktig at ungdommer har mulighet til å erfare hva det innebærer å starte og drive egen en sjømatbedrift, sier Aspaker.