Lettere å starte de mobile gasskraftverkene

NVE foreslår at det skal bli lettere å ta i bruk de mobile gasskraftverkene i Midt-Norge. Gasskraftverkene på Tjeldbergodden og på Aukra skal kunne startes på få timer.

Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden

Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden.

Foto: Kjell Herskedal, Kjell Herskedal / SCANPIX

Olje- og energidepartementet (OED) vil ta stilling til endrede konsesjonsvilkår så raskt som mulig.

Dagens konsesjonsvilkår for reservekraftverkene innebærer at de bare kan brukes i såkalte svært anstrengte kraftsituasjoner for å redusere sannsynligheten for rasjonering. Statnett søkte nylig om tillatelse til å ta i bruke kraftverkene også i tilfeller der viktige nettanlegg eller kraftverk skulle falle ut.

Startes snart

Svein Rødal i Istad Nett tror de mobile gasskraftverkene faktisk blir tatt i bruk om kort tid. Årsaken er at nettet er svært sårbart og at vannmagasinene snart er tomme.

Svein Rødal i Istad Nett

Svein Rødal i Istad nett.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Ja, skal jeg være ærlig så tror jeg det. Vi er så sårbare på effektsituasjonen nå. Og situasjonen blir ikke bedre nå når magasinene tømmes ytterligere, sier Rødal.

Ja til ureinsa gasskraft

Gassåpning fra regjeringa

Lemper på konsesjonsvilkårene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går i sin innstilling til OED inn for å lempe på konsesjonsvilkårene. Direktoratet skriver at et utfall i kraftsystemet kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Statnett bør derfor få en midlertidig tillatelse til å bruke de mobile kraftverkene hvis det oppstår en slik situasjon.

Dyrest i Midt- og Nord-Norge

Vil selge gasskraftverkene


Vanskelig kraftsituasjon

Bakgrunnen for ønsket om at det skal bli lettere å ta i bruk gasskraftverkene, er den vanskelige kraftsituasjonen i Midt-Norge i vinter. Prisene har vært høye, og dette har ført til krav både fra politikere og næringsliv om å ta i bruk den reserven som ligger i de mobile kraftverkene.


OED har tidligere avslått å bruke kraftverkene for å redusere prisen på strøm. Derimot kan det være aktuelt å senke terskelen for å bruke dem når kraftforsyningen kommer i fare.

Motstand

Naturvernforbundet har tidligere gått sterkt mot bruk av de mobile gasskraftverkene. Forbundsleder Lars Haltbrekken er ikke overrasket over at NVE vil gjøre det lettere å ta dem i bruk, men han krever at politikerne går inn for andre tiltak.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Lars Hatlbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix


- Det som er viktig nå, er at regjeringen ikke sitter og tvinner tommeltotter og venter på en krise. Den må sette i verk energieffektiviseringstiltak som gjør at en ikke behøver å ta i bruk disse forurensningsbombene. Regjeringen må bla opp penger til en omfattende innsats for energieffektivisering i Midt-Norge nå. Det er det eneste som kan hjelpe oss ut av krisen på sikt, sier lederen i Naturvernforbundet.