Lengre stengninger ved sprengning på rv. 70 Tingvoll-Meisingset

I forbindelse med enkelte større sprengningsarbeid på riksvei 70 mellom Tingvoll og Meisingset, er det behov for å stenge vegen i 4–5 timer.

RV 70 i Tingvoll

Det skal sprenges en god del fjell på rv. 70 i Tingvoll i mai og juni og det kan bety lengre perioder med stengt vei. Da blir det omkjøring via Vågbø

Foto: Statens Vegvesen

Disse stengningene vil skje på kveld og natt etter kl. 23.30 i perioden 22. mai til 30. juni 2017.

Omkjøring om Vågbø

Det er behov for ca. fire lengre stengninger. Den første blir mandag 22. mai fra kl. 23.30-04.00. Trafikkvakter vil dirigere trafikantene om fv. 302.

Meisingset

Når det skal sprenges på rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset, blir det nødvendig å stenge veien i lengre perioder.

Varsler med SMS

Stengningene vil bli forhåndsvarslet på SMS, i tillegg til at det sendes ut SMS når vegen fysisk stenges og åpnes. SMS-varslingen er gratis og man melder seg på ved å sende TINGVOLL START til 2252.